GKFXPrimeVN

AUDUSD - 26/06/2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7425

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7425 với mục tiêu 0,7395 & 0,7370.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7425, có thể tới 0,7445 & 0,7460.

Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7395 bị vượt qua, ngắm tới 0,7370.

Bình luận