utah0104

AU CAN NHẮC LỆNH SELL

Giá xuống
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
_Về xu hướng chủ đạo vẫn là xu hướng giảm và hiện tại giá đang giao dịch quanh vùng kháng cự 0,76 với xung lực cũng khá yếu nên lệnh sell là chủ đạo
Sell: 0,727/SL:0,7328/TP :0,714 . Goodluck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.