FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
29 lượt xem
0
Đang chờ giá tiếp cận vùng cung, Giá hiện tại đang tích lũy đẹp, có thể sẽ tạo đỉnh 3 trong vùng cung
Bình luận: scalp lâu quá thể, nhưng tp rồi