GKFXPrimeVN

AUDUSD - 07/06/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7635

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7635 với mục tiêu 0,7675 & 0,7700.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7635, có thể tới 0,7610 & 0,7590.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.