BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối AUD/USD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Có thể sell ngắn hạn tại vùng giá 0.6838 và chốt lời tại 0.6784 và 0.6757 đặt SL tại vùng giá 0.6891. tỉ lệ R:R cho lệnh là 1:1 và 1:1.5