BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối AUD/USD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Có thể sell ngắn hạn tại vùng giá 0.6838 và chốt lời tại 0.6784 và 0.6757 đặt SL tại vùng giá 0.6891. tỉ lệ R:R cho lệnh là 1:1 và 1:1.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.