PKTeam

AU - Canh bán

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
137 lượt xem
2
Canh bán ngược trend trên vùng Supply ngày.
Stoploss ngay khi giá phá vùng 0.7420

Bình luận

Aud giãm Xuống nổi không Bác ! Tinh hình tăng bền vững quá...
Phản hồi