Da_Vinci

Dự báo cặp AUD/USD ngắn hạn

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm phân tích như hôm qua ngày 10/07/2018. Tuy nhiên, theo chúng tôi, hôm nay 11/07/2018 giá sẽ quay lại test vùng 0.744 trước khi quay xuống vùng 0.738 rồi sau đó đi lên theo xu hướng trung hạn.
Vậy vùng canh mua vẫn là vùng 0.738. Mục tiêu chốt lời vẫn là vùng 0.753

Ghé qua page của chúng tôi để có thêm nhiều thông tin hơn:

https://www.facebook.com/chuyencuatrader...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.