tradafx

Đợi giá thoái lui và tín hiệu mua với AUDUSD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm giá đã bị phá vỡ.
Key level tại mức giá 0.73200 đã bị phá vỡ.
Đợi giá thoái lui xác nhận xu hướng tăng với khung thời gian 4 giờ thì có thể tìm kiếm cơ hội mua với AUDUSD.
Vùng giá hợp lưu giữa ngưỡng Fibonacci 50-61 và ngưỡng hỗ trợ 0.72400 và 0.72200 là vùng giá tiềm năng giá sẽ điều chỉnh.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.74800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.