FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD liên tục phá đáy, đã có lúc chúng ta từ bỏ hy vọng, nhưng phiên mở đầu của tuần này đang cho thấy 1 tính hiệu tích cực về dài hạn.
1. Ở chart ngày, ta đang thấy một phân kỳ kín cho thấy tín hiệu tăng từ đường RSI và giá.
2. Ở chart 4 giờ theo tính hiệu ichimoku , đã đã thấy tín hiệu tăng giá khi mà đường Taken cắt lên đường Kijun. Tín hiệu cắt diễn ra dưới mây Kumo cho thấy đây là tính hiệu tăng yếu.
3. Chart ngày theo Ichimoku , thì giá đã vào giai đoạn của Flat Kumo cho thấy xu hướng thu hút đường giá về mây kumo.

Chốt, chúng ta đã từ bỏ hy vọng dựa theo tín hiệu thị trường. Điều đó hoàn toàn đúng khi đường giá đã liên tục phá 2 đường hỗ trợ rất mạnh...tuy nhiên trong một xu hướng thị trường và những người thiên về phân tích kỹ thuật cũng nhận thấy được một tia hy vọng trong chiếc hộp Pandora này.

Và chúng ta vẫn có quyền hy vọng cũng như đừng từ bỏ hy vọng quá sớm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.