OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Xu hướng: Tăng. Rất dễ để nhìn thấy xu hướng tăng đang xuất hiện trên hầu hết các đồng G7 do USD đang suy yếu trên diện rộng
- Vào lệnh tại vùng giá hợp nhất giữa fibo 618 và vùng demand gần nhất là kèo khá hợp lí. Với dừng lỗ bên dưới fibo 786
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.