GKFXPrimeVN

Chiến lược AUD/USD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUD/USD đang tăng rất tốt, có thể canh buy vùng giá 0.7050 - 0.7100
mục tiêu 0.7250
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch .