LHBB

AUDUSD- 5/1/2020- Sell ngắn và Canh buy chủ đạo

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Kịch bản như clip. Cố gắng kèo sell chốt sớm.
Kèo buy thì cố gắng đợi về biên dưới kênh giá W1 tạo các tín hiệu price action rồi buy.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Tránh tình trạng bị quét SL thì vùng buy đẹp nhất là 0.3790, SL 0.6747
Đảm bảo sẽ có rất nhiều ng bị quét SL tại vùng trendline hợp lưu ^^