UnknownUnicorn4548749

AUDUSD- 5/1/2020- Sell ngắn và Canh buy chủ đạo

Giá xuống
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Kịch bản như clip. Cố gắng kèo sell chốt sớm.
Kèo buy thì cố gắng đợi về biên dưới kênh giá W1 tạo các tín hiệu price action rồi buy.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Tránh tình trạng bị quét SL thì vùng buy đẹp nhất là 0.3790, SL 0.6747
Đảm bảo sẽ có rất nhiều ng bị quét SL tại vùng trendline hợp lưu ^^
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.