startryu

AUDUSD , mô hình 2 đỉnh , SELL 13.12.21

Giá xuống
startryu Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tại H4 chúng ta đã có 1 False break
có mô hình 2 đỉnh
Chúng ta đợi giá quay về vùng
0.71438 để retest
canh khung H1 để Timming sell xuống

TP về 0.70095
Bình luận:
giá chạm vùng 0.71400 rồi phản ứng xuống
tuy nhiên giá có vẻ giảm rất rụt rè. chúng ta vẫn tiếp tục quản trị rủi ro

Giá đang về test 1 lần nữa vùng 0.71400 dự là sẽ Giựt lên quét SL
hãy để SL an toàn 1 tý
Đã hủy lệnh:
SL entry nhé có vẻ bạn AU sẽ tăng tiếp tục . canh Buy thôi
Bình luận:
DÍnh SL Entry rồi nhé !
Kèo này mất Phí Comm @@
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.