startryu

AUDUSD , mô hình 2 đỉnh , SELL 13.12.21

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tại H4 chúng ta đã có 1 False break
có mô hình 2 đỉnh
Chúng ta đợi giá quay về vùng
0.71438 để retest
canh khung H1 để Timming sell xuống

TP về 0.70095
Bình luận: giá chạm vùng 0.71400 rồi phản ứng xuống
tuy nhiên giá có vẻ giảm rất rụt rè. chúng ta vẫn tiếp tục quản trị rủi ro

Giá đang về test 1 lần nữa vùng 0.71400 dự là sẽ Giựt lên quét SL
hãy để SL an toàn 1 tý
Đã hủy lệnh: SL entry nhé có vẻ bạn AU sẽ tăng tiếp tục . canh Buy thôi
Bình luận: DÍnh SL Entry rồi nhé !
Kèo này mất Phí Comm @@