FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Thị trường tuần rồi đóng cửa là tuần giảm nhưng chưa mạnh. Chúng tôi nhận định, với thời gian điều chỉnh giảm đã xấp xỉ thời gian pha tăng trước đó, một ít mạo hiểm để có vị thế tốt là hợp lí. Vùng giá cần xem xét để mở vị thế mua ngắn hạn là Ngày đóng cửa trên 0.75500 và chúng ta canh mua ở các khung thời gian nhỏ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.