NguyenThang33

AudUsd - Sell trên biểu đồ ngày

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD USD đang trong giai đoạn giá tốt nhưng hiện tại giá trên biểu đồ ngày đang trong khung fibo. Chúng ta có thể chờ đợi giá đảo chiều tầm 100 pip từ vùng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.