NguyenThang33

AudUsd - Sell trên biểu đồ ngày

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD USD đang trong giai đoạn giá tốt nhưng hiện tại giá trên biểu đồ ngày đang trong khung fibo. Chúng ta có thể chờ đợi giá đảo chiều tầm 100 pip từ vùng này.