tradafx

Nhận Định Forex 27/5: FED Xác Nhận Tiếp Tục Tăng Lãi Suất

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nhận Định Thị Trường Forex 27/5: FED Xác Nhận Tiếp Tục Tăng Lãi Suất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.