DatTong

AUDUSD, MUA

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hình thành mô hình 2 đáy trên H4. Giá nằm trên hỗ trợ
--> Chờ tín hiệu: MUA