LUC_TRADING

AUDUSD UPDATE

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo TH2 nhé a e.TP đã có nhé a e nào có lệnh nhớ giữ chờ TP nhé.
Chúc anh chị thành công