LUC_TRADING

AUDUSD UPDATE

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo TH2 nhé a e.TP đã có nhé a e nào có lệnh nhớ giữ chờ TP nhé.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.