UnknownUnicorn4548749

AUDUSD 30.12.2019 Sell ngược sóng ngắn hạn cực đẹp

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
W1- tiếp cận vùng cung nguyên mẫu+ hợp lưu Kháng cự SIÊU MẠNH- Test đến 4 lần khung W1.
Sell limit như hình hoặc chờ tín hiệu Price Action khung D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.