GKFXPrimeVN

AUDUSD, chờ mô hình 2 đáy xác lập

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu nhìn vào xu hướng AUDUSD gần đây, ta sẽ thấy cặp tỉ giá này tuy dao động thất thường nhưng vẫn nhích lên tương đối và nằm trong một trend có quy luật. Hiện tại AUD đang rất yếu, tuy nhiên vẫn cho thấy sự phục hồi tiềm năng. Theo đánh giá của mình, 2019 sẽ là năm USD khó lòng tăng mạnh vì chiến tranh thương mại và đó là cơ hội cho các đồng tiền khác như AUD.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.