ptson.monad

PHÂN TÍCH AUDUSD 2019-08-20

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Quan sát chart D1. có thể thấy đã có 1 giai đoạn chốt lời hình thành, và tạo thành 1 vùng không xu hướng - điều chỉnh giá có VOLUME CỰC LỚN.
- đồng thời vị trí giá đang nằm ở đáy thấp nhất tính từ năm 2016
- Dự đoán :
giá sẽ duy trì vùng không xu hướng cho tới hết tuần, và có khả năng đánh thủng vùng hỗ trợ, đi tiếp xuống dưới
- ưu tiên sell ở 0.68000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.