DatTong

AUDUSD, Dự đoán trên H4

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mua !
Bình luận:
Bình luận: Move stoploss to entry !
Bình luận: Profit ~ 80pip
Bình luận: Take profit 1/2 : 90pip, Move stoploss 0.7425
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Profit 100pip
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: oder sell AUD profit ~45pip, move stoploss to entry.
Bình luận: Take profit order sell ~ 80Pip. Waiting signal bar--> Buy!
Đã hủy lệnh: No signal !