HoaTieuTaiChinh

Buy AU xu hướng hồi H4

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cấu trúc của AU ở H4 hiện tại đang bị kẹp giữ 2 vùng quan trọng:
- Phía trên là đáy xu hướng giảm chính, giá đã hồi về test qua vùng này bị từ chối.
- Vùng giá hiện tại thì đang là vùng của phe mua, đây là cản chính của xu hướng hồi (tăng).

Theo suy luận của mình, xu hướng hồi chưa có dấu hiệu kết thúc nên đây vẫn là vùng mua lý tưởng, SL khoảng 30pips.
Tuy nhiên để an toàn, lệnh này TP dễ đạt được nhất là TP ở trước đỉnh của H4 tăng hiện tại.

Tham khảo lệnh như sau:
Buy vùng: 0.733x-0.732x
SL: 0.7305x
TP1: 0.7406x
TP2: 0.7476x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.