ChuongLe75

AUDCHF SÁNG THỨ 2 - 13/089/2021

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
18 lượt xem
0
Chờ về vùng cản có tính hiệu rõ ràng Short lại tại đây.

Bình luận