Nthieu

Short AUDUSD H1

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Short AUDUSD giá hiện tại. Sl và TP như chart

Bình luận