phammanhhung13x3cbkdn

Nhồi lênh bán xuống

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tiếp tục nhồi lênhn bán xuống theo giá hiện tại.bán xuống mạnh tay

Bình luận