FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD giá đã phá lên tạo cấu trúc tăng mới.

Theo cấu trúc nến thì mình nhận định thời gian tới giá có thể đi lên tiếp. Vì vậy mình sẽ đợi giá về phản ứng tại vùng mua chính của H1 hiện tại, đồng thời cũng là vùng giá đã phá lên để tạo cấu trúc tăng trước đó. Tại vùng này nếu có cấu trúc tăng trong khung M15 hoặc có mô hình nến đảo chiều mạnh thì mình sẽ tìm cơ hội buy lên.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.