khanhdat

XU HƯỚNG AUDUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD hiện tại xu hướng chính W đang trong pha hồi.test lại mô hình mới phá trên khung W.ngưỡng cản mạnh là 0.70500.ưu tiên Sell tại vùng 0.70500.lệnh đầu tư giữ 3 tháng.

Ý tưởng liên quan