khanhdat

XU HƯỚNG AUDUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD hiện tại xu hướng chính W đang trong pha hồi.test lại mô hình mới phá trên khung W.ngưỡng cản mạnh là 0.70500.ưu tiên Sell tại vùng 0.70500.lệnh đầu tư giữ 3 tháng.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.