GKFXPrimeVN

AUDUSD, chuẩn bị cho sự đột phá!

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chiến tranh thương mại đã đẩy lùi tăng trưởng của TQ , vì thế kinh tế Úc cũng ảnh hưởng nghiêm trọng và AUD giảm khá sâu so với USD. Tuy nhiên, trong 2 tuần gần đây, chúng ta không thấy cả 2 bên có động thái nào làm trầm trọng thêm tình hình nên AUD có động lực tăng trở lại. Xét về kỹ thuật, AUDUSD đang tạo ra tam giác lưỡng tính, kèm một tín hiệu nến tăng rất mạnh. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.