mrkfinancial

#0057 - Sell limit AUDUSD tại 0.71501

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD Sell limit tại @0.71501
SL @0.71709 (-20 pips)
TP 0.70999 (+50 pips)

Theo dõi thêm tại https://t.me/mrkforexsignals
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.