anhnguyet95

CHIÊN LƯỢC AUDUSD NGÀY 27/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ mua tại vùng giá như hình, sl 30 pip, nhớ tuân thủ sl
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đi đc 35 pip đạt r:r nhé cả nhà

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.