DatTong

Lướt sóng H1 AUD/USD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá trên H1 đang cho xu hướng đi lên, tuy nhiên hiện tại giá đang sideway dưới cản 0.756.
Canh bán theo H1, Stoploss ngoài cản theo tín hiệu nến H1.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Finish deal này nhé, đạt mục tiêu để follow cái khác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.