DubaiSC

Chiến lược giao dịch AUDUSD trong ngày 15/11/2022

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD trong ngày: củng cố.

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
0,6725

Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 0,6725 với mục tiêu mở rộng lên 0,6675 & 0,6660.

Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 0,6725 có thể tăng tới 0,6740 & 0,6760.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI phức tạp với xu hướng giảm.

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ tín hiệu giao dịch mỗi ngày !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.