huong04x3c

AUDUSD-Đã đến vùng có thể BUY

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
56 lượt xem
0
Hiện tại sóng 4 đã về đến những vùng Fibo phù hợp cho nhaipj điều chỉnh và tăng lên để hoàn thành sóng số 5. Một điều chú ý là sóng 1 và sóng 3 chưa xuất hiện sóng mở rộng, nên rất có thể sóng 5 sẽ là sóng mở rộng. Nên chúng ta sẽ có một keoy Buy có thể ăn dài.

Bình luận