KhaiGuru

AUDUSD | Bắt đáy ?

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD
Trung Khung D giá đang bị nén trong 1 vùng rộng.
Trên 4H, tương ứng, giá lúc này đã giảm và đang phản ứng tại hỗ trợ của vùng nén. Kèm theo RSI quá bán.
- Hành động: Tiếp tục quan sát, rất có thể sẽ xuất hiện đảo chiều V-Sharp hoặc sẽ tăng lại sau 1 loạt nến nhỏ.
- PHương án 2: Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ thì chờ giá retest để xác định SL cho lệnh Sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.