URIFX

AUDUSD: Bull ngắn hạn

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD có thể pullback nhậy nhụa trước khi tạo trend mới.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu