URIFX

AUDUSD: Bull ngắn hạn

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD có thể pullback nhậy nhụa trước khi tạo trend mới.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.