OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nhìn chung từ khung thời gian D1 đã tạo mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Chờ đợi sự phá vỡ của AUDUSD và vào lệnh khi giá hồi về nhịp cản đầu tiên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.