FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tương tự AF , cặp này cũng có setup giá hồi về keylevel quan trọng, và mặc dù tin nonfarm thứ 6 diễn ra giá có những lúc break lên trên nhưng cuối cùng chứng tỏ seller vẫn tập trung short AU, vậy tuần sau cặp này có thể vào ngay giá hiện tại hoặc nếu giá chạy rồi có thể chờ ở cái TF nhỏ hơn để có điểm vào tốt. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.