FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 0.7204, nơi nó có khả năng có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự tại 0.7294