WAVETRADER-LINH

AUDUSD Giá sẽ tăng mạnh trong tương lai ?

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khi phân tích trên khung thời gian D1, mình thấy đường trendline đã bị phá vỡ vào tuần trước => Khả năng cho AU là tăng mạnh trong thời gian tới.
Xét trường hợp gía tăng : Ta có kịch bản sóng đẩy 1-2-3-4-5
Sóng 1 đã hình thàng, sóng 2 hồi về vùng 61.8% sóng 1
- Từ đấy có thể kết luận rằng AUDUSD đang trong giai đoạn tăng của sóng 3, giai đoạn tăng mạnh nhất
- Phân tích sóng 3 ta có sóng i và sóng ii đã hình thành, sóng ii thoái lui về đúng 61.8 vùng sóng i
Kết luận: BUY theo giá hiện tại
Lưu ý: Đây chỉ là phân tích cá nhân, xem xét kỹ trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.