NgocHaiPearlie

AUDUSD - Kỳ vọng giảm, chiến lược sell về vùng 0.692

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
RBA mới cắt giảm lãi suất thể hiện tình trạng suy yếu của nền kinh tế Úc giai đoạn này, lạm phát có thể sẽ còn chững lại.
Trong khi số liệu ADP của Mỹ tương đối tốt, kỳ vọng báo cáo lao động thứ 6 này khả năng sẽ tốt và có thể khiến FED trì hoãn cắt giảm lãi suất vào cuối tháng.
Theo PTKT trên hình AUDUSD đang chạm kháng cự và có thể sell theo chiến lược.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.