DuyphongFX88

Canh mua AUDUSD trên h1, đang khá đẹp

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu giá đóng nến h1 trên cản , canh vô lệnh buy và stoploss như hình
Yêu cầu quản lý vốn chặt chẽ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.