DuyphongFX88

Canh mua AUDUSD trên h1, đang khá đẹp

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu giá đóng nến h1 trên cản , canh vô lệnh buy và stoploss như hình
Yêu cầu quản lý vốn chặt chẽ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu