AnhH

AUDUSD- Mua vào

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đã xác nhận Break downtrend trên khung H1+ được hỗ trợ bởi EMA (25)
Điểm vào khi H1 xác nhận nến tăng hoặc doji
SL như hình.
TP1 0.79000
Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.