URIFX

@AUDUSD #Massive Motive wave => Chờ Sell

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Short-term: chờ pullback để sell. Nếu giá tiếp tục đi xuống, có lẽ là wave rất sâu và lâu...
Long-term: các bạn xem bài năm 2016:
Bình luận: Chờ cơ hội
Bình luận:
Bình luận: sắp đạt target
Bình luận: còn tí xíu
Bình luận: Chốt lời
Bình luận: Đã dính BE
Bình luận: Có thể là AB=CD

Ý tưởng liên quan