DatTong

AUDUSD, Dự báo xu hướng AU tuần tới !

DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , Dự báo xu hướng AU tuần tới !
Bình luận:
Dời stoploss vào entry!
Bình luận:
Closed order buy.wating signal : Sell
Bình luận:
Order sell: Move stoploss to entry !
Bình luận:
Profit 75Pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.