FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD sell

mình chưa limit ngay vội với chỉ demo lên đây và đặt cảnh báo xem giá tới đó phản ứng như thế nào thôi

entry : 0.71641

sl 0.71757

tp 0.71208

RR tối thiểu 3.7R
Note: mình chưa đặt lệnh nhé. để arlet đó thôi ngắm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.