FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD sell

mình chưa limit ngay vội với chỉ demo lên đây và đặt cảnh báo xem giá tới đó phản ứng như thế nào thôi

entry : 0.71641

sl 0.71757

tp 0.71208

RR tối thiểu 3.7R
Note: mình chưa đặt lệnh nhé. để arlet đó thôi ngắm tiếp