LUC_TRADING

AUDUSD xu hướng

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
a em chú ý giá chưa phá vỡ được mô hình cái nêm.giá mới chỉ quay lại test kháng cự tuần cứng .như giá hiện tại a e có thể BUY nhớ để SL tuyệt đối
trong .Theo e trong 1 vài ngày tới giá sẽ tiếp tục tăng và có thể đến vùng trend tuần .a e chú ý theo dõi.
Chúc a e thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.