LUC_TRADING

AUDUSD xu hướng

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
a em chú ý giá chưa phá vỡ được mô hình cái nêm.giá mới chỉ quay lại test kháng cự tuần cứng .như giá hiện tại a e có thể BUY nhớ để SL tuyệt đối
trong .Theo e trong 1 vài ngày tới giá sẽ tiếp tục tăng và có thể đến vùng trend tuần .a e chú ý theo dõi.
Chúc a e thành công