NguyenThang33

Phân tích AUDUSD - Xu hướng SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá của cặp đang rời bỏ mức kháng cự tại 0.7144(61.8% Fibonacci extension , 38.2% Fibonacci retracement . Tại đây rất có thể chúng ta sẽ thấy được xu hướng giá giảm đến mức hỗ trợ tại 0.7081 (61.8% Fibonacci retracement .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.