Cafeforex123

Buy limit AUDUSD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Buy limit AUDUSD như hình. GIao dịch ăn sóng hồi ngược trend. Nếu giá ko phá được đỉnh thì TP tại TP1