Forexmansignal

Cặp tỷ giá AUD/USD - Ngày 24/8

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng chính của cặp tiền AUD/USD đang là xu hướng giảm, vậy nên chúng ta sẽ ưu tiên tìm kiếm lệnh sell vào lúc này.
Hiện tại giá đang ở trong xu hướng hồi là xu hướng tăng, vậy nên chúng ta không nên bán vào ngay lúc này. Chúng ta sẽ chờ giá hồi về các mốc quan trọng 0.7240 hoặc 0.7265, chờ xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại các vùng giá này và mở lệnh sell.
SL sau key level. TP kỳ vọng ở mốc 0.7120 hoặc xa hơn là 0.7010

👉 Đây là phân tích cá nhân của mình theo phương pháp Price Action và chỉ mang tính tham khảo.
Phân tích này có thể thay đổi tuỳ theo biến động của thị trường (mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục).

Để cập nhật điểm vào lệnh/thoát lệnh linh hoạt nhất, anh em hãy tham gia kênh Telegram của mình:
Telegram Channel: https://t.me/forexmansignal
Youtube: https://www.youtube.com/c/ForexManSignal
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.